UAC เดินหน้าธุรกิจ Circular Economy หนุนรายได้แตะ 2 พันล้าน

“ยูเอซี โกลบอล” เดินหน้ายุทธศาสตร์ Circular Economy คู่การสร้าง Sustainable Development ให้องค์กร ปั้นธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน แหล่งปิโตรเลียม EV Charging Station หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลการดำเนินงาน พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้ แตะ 2,000 ล้านบาท และ EBITDA มากกว่า 420 ล้านบาท ผู้บรืหารประกาศเดินหน้าลุยลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 และ L11/43 ไตรมาส 2 นี้ พร้อมรับรู้รายได้เข้ากระเป๋าไตรมาส 3 ทันที

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ วางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการการเร่งขยายการตลาดในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี พลังงานและเคมีภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งยังมองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนา เช่น สารปรับปรุงดิน โรงไฟฟ้า การเข้าเป็นที่ปรึกษากับพันธมิตรในด้านโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565 แตะระดับ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตั้งเป้ารักษาระดับอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มากกว่า 420 ล้านบาท ของรายได้ยอดขายรวม

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในสัญญารับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมกับกรมเชื้อเพลังธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเข้าลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 และ L11/43 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะมีการเข้าสำรวจปริมาณปิโตรเลียมสำรองในพื้นที่สัมปทานดังกล่าวเพื่อต้องการทราบปริมาณปิโตรเลียมที่ชัดเจนได้ในไตรมาส 2/2565 นี้

“ปัจจุบันแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวสามารถผลิตน้ำมันดิบได้เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 300 บาร์เรล/วัน และคาดว่าภายหลังการเข้าลงทุนแล้วจะสามารถผลิตน้ำมันได้ถึง 500 บาร์เรลต่อวัน ดังนั้น หลังจากบริษัทฯ เข้ามาดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์จะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/2565 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากราคาน้ำมันดิบและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ปัจจุบัน”

ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ EV Charging Station นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) และพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสถานีน้ำมัน ซึ่งคาดว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ในปี 2565 จะดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในรูปแบบชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Quick Charger) ที่มีขนาดสูงสุดถึง 200 KW เฟสแรก จำนวน 4 สถานี 12 หัวจ่าย

นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ขนาด 3 MW จังหวัดขอนแก่น ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้หญ้าเนเปียร์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ คาดว่าพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาส 2/2565 นี้ และมั่นใจว่าโครงการภูผาม่าน จะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแห่งแรกที่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket