“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 24 “เปลือกเหนียว” รับสูงสุด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 24 ชดเชย 4 ชนิด “ข้าวเปลือกเหนียว” ได้รับเงินสูงสุด หลังราคายังไม่กระเตื้อง ตามด้วย “ข้าวเปลือกข้าว”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 25 มี.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 24 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 18-24 มี.ค.2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นข้าวเปลือกเหนียว ที่ราคายังลดลง ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 24 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,281.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,718.96 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,946.40 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 53.60 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,676.80 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,323.20 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,437.60 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,562.40 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 24 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 27,503.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 1,340 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 39,696 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 40,998.40 บาท

โดยการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business