ข่าวดี! ขายล็อตเตอรี่ก็มีบำนาญได้ ชวนสมัครสมาชิก กอช. ออมขั้นต่ำ 50 บ.

สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ร่วมกับ กอช. ชวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออม รับเงินบำนาญในอนาคต เริ่มออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

วันนี้ (1 เมษายน 2565) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณให้แก่ผู้ค้าและตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่ง

 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล วางแผนการออมสร้างเงินบำนาญรายเดือนด้วยตนเองจากการสมัครสมาชิกและออมเงินกับ กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

 

ข่าวดี! ขายล็อตเตอรี่ก็มีบำนาญได้ ชวนสมัครสมาชิก กอช. ออมขั้นต่ำ 50 บ.
ข่าวดี! ขายล็อตเตอรี่ก็มีบำนาญได้ ชวนสมัครสมาชิก กอช. ออมขั้นต่ำ 50 บ.

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กอช. และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวนกว่า 1,000,000 ราย

 

สามารถบริหารจัดการรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับเดือนละ 2 ครั้ง คือ การแบ่งรายได้ ครั้งละ 5 – 10% จากการจำหน่ายสลากแต่ละครั้ง มาออมเงินรายเดือนกับ กอช. เริ่มตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี ออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี

 

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

– รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไป ตามช่วงอายุของสมาชิก

• อายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 600 บาท

• อายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 960 บาท

• อายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 1,200 บาท

 

– เงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน และคุ้มครองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี

 

– เงินออมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี

 

นอกจากนี้ ในทุกงวดของการรับสลากกินแบ่งรัฐบาล กอช. จะมีกิจกรรมออกบูธให้ข้อมูล ความรู้และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิก กอช. แก่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี

 

และเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์และสมัครเป็นสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th รวมถึงหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน

 

อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

ด้านพันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการออม อีกทั้งมีความห่วงใยผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้มีนโยบายในการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ค้าสลากฯ และส่งเสริมการออมให้มีประสิทธิภาพ

 

โดยที่ผ่านมา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้สมาชิก ได้วางแผนการออมกับ กอช. ด้วยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการค้าสลากมาออมเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่าน ได้เริ่มต้นวางแผนการออมเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงในกับตนเองและครอบครัวของท่านในอนาคต

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market