TKC ลุยประมูลงานใหม่ ตุนในมือเกือบ 3 พันล้าน

“เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส” เพิ่มมูลค่าธุรกิจรับเมกะเทรนด์โลก ก้าวเป็นผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน กอด Backlog เกือบ 3,000 ล้านบาท รับงานใหม่ด้านดิจิทัลเสริมแบ็กล็อกเพิ่มทั้งภาครัฐและเอกชน เผยเงินระดมทุนสนับสนุนความแข็งแกร่งธุรกิจ ทำให้มีความพร้อมในการเข้าไปประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ในสายงานดิจิทัลโซลูชัน และไซเบอร์ซิเคียวริตี สร้างการรับรู้รายได้ต่อเนื่อง บอร์ดมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลครั้งแรก 24 พ.ค.นี้

นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC กล่าวถึงเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2565 เน้นเติบโตจากศักยภาพในธุรกิจให้บริการรับเหมา ออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมในสายงานระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล และ ระบบความปลอดภัยสาธารณะ ที่มีความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี พร้อมวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน ครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีที ต่อยอดธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ในอนาคต เช่น ระบบ Smart Solutions, Smart Logistics, Cyber Security, Cloud Solutions, Drone โดยตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำในอีก 1-3 ปีข้างหน้า

โดยในปี 2565 นี้ คาดว่าจะเป็นปีที่ TKC สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น จากภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและไซเบอร์ซิเคียวริตี ปัจจุบัน TKC มีงานคงค้างในมือ (Backlog) อยู่เกือบ 3,000 ล้านบาท โดยได้รับงานเพิ่มช่วงไตรมาส 4/2564 มูลค่าราว 850 ล้านบาท แบ่งประเภทของงานเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ด้านไอซีที และงานด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ TKC ตั้งเป้าจะขยายกลุ่มลูกค้าในปีนี้ แผนงานในครึ่งปีแรกเตรียมประมูลงานไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ 1,404 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มกราคมปีนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ขยายธุรกิจใหม่ และเสริมฐานทุนให้แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับผลประกอบการบริษัทฯ ในงวดปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,193.67 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 200.86 ล้านบาท โดยรายได้หลักร้อยละ 99.82 แบ่งเป็นรายได้จากงานโครงการ 1,300.80 ล้านบาท รายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา 881.78 ล้านบาท รายได้จากการขาย 11.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 166,500,000 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.76 บาท เป็นเงิน 390,720,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

อ้างอิง
https://mgronline.com/stockmarket