ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิตซิตี้คอร์ป ลิสซิ่งฯ เป็น ‘มีเสถียรภาพ’ หลัง UOB ประกาศซื้อกิจการ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CLT เป็น ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีสเถียรภาพ’ จาก ‘แนวโนมอันดับเครดิตเป็นลบ’ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’ นอกจากนี้ ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ ‘AAA(tha)’

การปรับแนวโน้มอับดับเครดิตเป็นผลมาจากการที่ United Overseas Bank Limited (UOB; AA-/Negative) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ประกาศว่าจะทำการซื้อธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อยในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ของ Citibank, N.A. (Citibank; A+/Stable/a) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิทช์คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ CLT ได้อย่างมาก โดยพิจารณาจากความสามารถและแนวโน้มที่ธนาคารแม่รายใหม่ที่จะให้การสนับสนุนต่อ CLT

ทั้งนี้ อันดับเครดิตของ CLT ในปัจจุบันพิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งคือ Citibank โดย CLT มีการผสานการดำเนินงานอย่างสูงกับ Citibank สาขากรุงเทพฯ และมีกำไรจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ข้อตกลงระหว่าง Citibank และ UOB จะทำให้ CLT ถูกควบรวมกิจการเข้ากับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT; A-/Stable) เมื่อการซื้อกิจการเสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งหลังของปี 2565 ทั้งนี้ การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศของ CLT สะท้อนถึงความเห็นของฟิทช์ว่าการสนับสนุนที่บริษัทจะได้รับจาก UOBT ไม่น่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่เคยได้รับจาก Citibank

โดยเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น CLT จะกลายเป็นบริษัทในเครือของ UOBT โดย UOBT จะถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงานอย่างเบ็ดเสร็จ ฟิทช์คาดว่า CLT จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อยของ UOBT เนื่องจาก CLT มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจสินเชื่อลูกค้ารายย่อย ฟิทช์คาดว่าภายหลังการเข้าซื้อกิจการกลุ่มธนาคาร UOB จะมีความสามารถและแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ CLT ผ่านทาง UOBT ได้หากมีความจำเป็น นอกจากนี้ ขนาดสินทรัพย์ของ CLT ที่คิดเป็นเพียง 3% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของ UOBT ก่อนการซื้อกิจการ ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนักต่อความสามารถของ UOBT ในการให้การสนับสนุนหากมีความจำเป็น และก่อนการซื้อขายกิจการแล้วเสร็จฟิทช์คาดว่าแนวโน้มการให้การสนับสนุนจาก Citibank แก่ CLT จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก Citibank ยังคงถือหุ้นทั้งหมดและมีการใช้ชื่อทางการค้าร่วมกัน

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CLT สะท้อนถึงความเชื่อของฟิทช์ว่าเมื่อรวมปัจจัยสนับสนุนจากบริษัทแม่แล้วโครงสร้างอันดับเครดิตของ CLT จะสอดคล้องกับบริษัทหรือธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับในระดับสูงที่สุดในประเทศ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ CLT ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวนับเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร

ส่วนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต เป็นกรณีก่อนที่ธุรกรรมการซื้อขายจะเสร็จสิ้น การลดลงของความสามารถของ Citibank ในการให้การสนับสนุน CLT อาจส่งผลให้อันดับเครดิตของบริษัทถูกลดปรับอันดับลง กรณีดังกล่าวอาจบ่งชี้ได้จากการปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทแม่ ตลอดจนการพิจารณาแนวโน้มในการได้รับการสนับสนุนในเชิงเปรียบเทียบกันกับบริษัทหรือธนาคารอื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของแผนของกลุ่ม UOB ในการเข้าซื้อกิจการของ CLT อาจนำไปสู่การประเมินแนวโน้มการสนับสนุนในอนาคตใหม่และอาจนำไปสู่โอกาสในการปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่ใช่สมมติฐานกรณีพื้นฐานของฟิทช์

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket